Metsästys

Metsästysalueet

Seuran pienriista-alueiden kartta jaetaan uusille jäsenille ja tarvittaessa sitä voi tilata seuran rahastonhoitajalta tai puheenjohtajalta. Kartasta ilmenee joitakin tiloja koskevat erikoisrajoitukset. Kartta on nähtävillä kesäkokouksessa.

Pienriistan metsästys

Pienriistan metsästyksen rajoituksista päätettiin seuran kokouksessa 3.8.2021

Sorsastus:

Avauspäivänä To 20. 8. Oripohjassa ja Oriselällä sallittu klo 12- hämärä. Sen jälkeen

Oripohjanjärvellä ma, ke, pe klo 17-hämärä.  Oriselällä ma, ke, pe 17-hämärä. Oriselällä 10.9.2020 alkaen ma-la ilman aikarajoja. Oripohjan järvellä 1.10 ma, ke, pe alkaen klo 15- hämärä. Oripohjanjärvellä enintään yksi vieraskortti/isäntä. Nihualla sallittu Korppoonsalmessa Oriveden osakaskunnan alueella. Lisäksi Nihuan peltokosteikolta mahdollisuus varata vuoroja ma-ke-pe iltaisin Antti Ruissalolta 0405376325.

Kanalinnuilla kiintiö 4 teertä tai yksi metso ja yksi teeri. Jäsenen kiintiöön lasketaan mukaan jäsenen vieraana olevien vieraskorttilaisten saalis. Pyillä ei kiintiötä. Kanalintujen metsästysajan vahvistaa ministeriö syyskuun alussa.

Metsäjäniksellä ei kiintiötä. Metsäjäniksen rauhoitusalueena Korppoonvuori, rajoina Nihuan peltoaukea Vettenkaataman metsätie, itärajana tila 2:44.

Seuramme pienpetokilpailun palkintona on 50 €:n lahjakortti pienpetojen pyynnissä tarvittavien patruunoiden tai välineiden hankintaan. Palkitseminen edellyttää 22 pisteen rajan saavuttamista ja saalistietojen on oltava ilmoitettuna Omassa Riistassa. Oma Riista listaus toimitetaan rahastonhoitajalle. 3 pistettä: kettu, supi, minkki, näätä. 1 piste: varis, naakka ja harakka. Kilpailuaika on kalenterivuosi 2021.  Saalis on pyydettävä OMS:n metsästysalueelta

Kauriin metsästys

Metsästyskaudelle 1.9. 2021-15.2.2022 ja 16.5-15.6 2022  ei saaliskiintiötä koko seuran saaliille. Pekka Järvinen toimii kaurisvastaavana varmistaen kaatoilmoitukset. Seuran jäsenet voivat osallistua seuruejahtiin, jossa käytetään kauriin ajoon soveltuvia koiria. Seuruejahdista kiinnostuneet ilmoittautuvat kaurisvastaavalle ja saavat häneltä  tekstiviestinä ilmoituksen jahdista. Seuruejahdissa käytetään oranssinpunaisia päähineitä ja liivejä. Seuruejahtiin pitää olla kaurisvastaavan lupa ja jahdin vastuuhenkilö pitää olla nimetty. Saalis jaetaan metsästykseen osallistuneiden kesken. Riistanhoidollisista syistä verotettavista kauriista noin puolet tulisi olla vasoja ja aikuissaaliista noin puolet naaraita.

Kyttäysjahdissa ei ole henkilökohtaista saaliskiintiötä. Riistanhoidollisista syistä verotettavista kauriista noin puolet tulisi olla vasoja ja aikuissaaliista noin puolet naaraita. Jos metsästyksessä käyttää luotiasetta, pitää olla suoritettuna ammuntakoe. Kyttäysjahtiin varataan vuoro Pekka Järviseltä (Ysitien eteläpuoli 040-6495209) ja Ilkka Ahoselta (Ysitien pohjoispuoli 045-6196903). Tällä varmistetaan ettei samalla paikalla ole useampaa metsästäjää samaan aikaan.

Hirvikoirien koulutus

Koulutus sallittu Savijärvenmaassa. Koirien koulutuksessa tauko ennen metsästystä 27.9 -8.10.2021

Metsästysaikana nuorten koirien koulutus sallittu jahtivoudin osoittamassa paikassa.Nuorella koiralla tarkoitetaan alle 2-vuotiasta koiraa, jolle ei ole vielä ammuttu hirveä. Hirvestyksen jälkeen koirien koulutukseen käytössä kaikki maastot.  Metsästyslain mukaisesti rajoitukset eivät koske alle 5 kk:n ikäistä pentua.

Villisian metsästys

Villisian metsästys on sallittu seuruemetsästyksenä mies tai koira-ajona tai kyttäysmetsästyksenä.. Seuruemetsästyksessä jahdissa pitää olla mukana metsästyksen johtaja, joka on joku OMS:n hirvi- tai peurametsästyksen johtajista. Lisäksi oranssit liivit ja päähine osallistujilla.  Koiraa voi käyttää seuruejahdissa 20.8-29.2. Villisian voi ampua sivusaaliina muun metsästyksen yhteydessä, jos lain vaatimat muut edellytykset täyttyvät.

Vieraskortit

Seuran jäsen voi ottaa mukaan metsälle vieraan hankkimalla vieraskortin. Vieraskortin hinta on 12 €/vrk tai 60 €/kk. Vierakotti maksetaan suoraan seuran tilille FI3945001340009864. Kuittikopiossa pitää olla isännöivän jäsenen nimi. Isäntä pitää olla mukana, jotta varmistuu, että vieras metsästää luvallisilla alueilla. Oripohjanjärven alueella sorsastaessa saa olla korkeintaan yksi vieras yhdellä isännällä. Vieraat saavat osallistua maksutta pienpeto- ja villisikajahteihin

Mettälä

Hirviporukka on rakennuttanut lahtivajan Lenkkitielle. Lahtivaja nimettiin Mettäläksi. Lahtivajan yhteydessä on kokoontumistila, joka soveltuu myös kokousten järjestämiseen. Lahtivajan käyttäjiksi ovat tervetulleita myös muut metsästysseurat. Mettälän varaukset tehdään Kari Koskisen kautta.

Hirvenmetsästyssäännöt