Metsästys

Metsästysalueet

Seuran pienriista-alueiden kartta jaetaan uusille jäsenille ja tarvittaessa sitä voi tilata seuran rahastonhoitajalta tai puheenjohtajalta. Kartasta ilmenee joitakin tiloja koskevat erikoisrajoitukset. Kartta on nähtävillä kesäkokouksessa.

Pienriistan metsästys

Pienriistan metsästyksen rajoituksista päätettiin seuran kokouksessa 8.8.2023

Sorsastus:

Avauspäivänä la 20. 8. Oripohjassa ja Oriselällä sallittu klo 12 – hämärä. Sen jälkeen Oripohjanjärvellä ma, ke, pe klo 17- hämärä.  Oriselällä ma, ke, pe 17- hämärä. Oriselällä 10.9. alkaen ma – la ilman aikarajoja. Oripohjanjärvellä 1.10 alkaen klo 15- hämärä. Oripohjanjärvellä enintään yksi vieraskortti/isäntä.

Vesilintumetsästys kohdistetaan heinäsorsaan ja kanadanhanheen ja taantuvien vesilintulajien metsästystä vältetään. Lintuinfluenssatilannetta seurataan ja toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan. Ruokavirasto on määrittänyt Pirkanmaan kuuluvaksi tartuntavyöhykkeeseen. Metsästäjäliitto on suosittanut houkutteluruokinnasta luopumista

Kanalinnuilla kiintiö 4 teertä tai yksi metso ja yksi teeri. Jäsenen kiintiöön lasketaan mukaan jäsenen vieraana olevien vieraskorttilaisten saalis. Pyillä ei kiintiötä. Kanalintujen metsästysajat vahvistaa ministeriö syyskuun alussa. Saalisilmoitukset omaan riistaan.

Seuramme pienpetokilpailun palkintona on 50 €:n lahjakortti pienpetojen pyynnissä tarvittavien patruunoiden tai välineiden hankintaan. Palkitseminen edellyttää 22 pisteen rajan saavuttamista ja saalistietojen on oltava ilmoitettuna Omassa Riistassa. Oma Riista listaus toimitetaan rahastonhoitajalle. 3 pistettä: kettu, supi, minkki, näätä. 1 piste: varis, naakka ja harakka. Kilpailuaika on kalenterivuosi 2023. Saalis on pyydettävä OMS:n metsästysalueelta

Kauriin metsästys

Metsästyskaudelle 1.9. 2023-15.2.2024 ja 16.5-15.6 2024  ei saaliskiintiötä koko seuran saaliille. Pekka Järvinen ja Ilkka Ahonen toimivat kaurisvastaavana varmistaen kaatoilmoitukset. Seuran jäsenet voivat osallistua seuruejahtiin, jossa käytetään kauriin ajoon soveltuvia koiria. Seuruejahdista kiinnostuneet ilmoittautuvat kaurisvastaavalle ja saavat häneltä  viestinä ilmoituksen jahdista. Seuruejahdissa käytetään oranssinpunaisia päähineitä ja liivejä. Seuruejahtiin pitää olla kaurisvastaavan lupa ja jahdin vastuuhenkilö pitää olla nimetty. Saalis jaetaan metsästykseen osallistuneiden kesken. Riistanhoidollisista syistä verotettavista kauriista noin puolet tulisi olla vasoja ja aikuissaaliista noin puolet naaraita.

Kyttäysjahdissa ei ole henkilökohtaista saaliskiintiötä. Riistanhoidollisista syistä verotettavista kauriista noin puolet tulisi olla vasoja ja aikuissaaliista noin puolet naaraita. Jos metsästyksessä käyttää luotiasetta, pitää olla suoritettuna ammuntakoe. Kyttäysjahtiin varataan vuoro Pekka Järviseltä (Ysitien eteläpuoli 040-6495209) ja Ilkka Ahoselta (Ysitien pohjoispuoli 045-6196903). Tällä varmistetaan ettei samalla paikalla ole useampaa metsästäjää samaan aikaan.

Hirvikoirien koulutus

Koulutus sallittu:

  • Teerimaassa lukuunottamatta Koskuenojan ja Yliskyläntien välistä aluetta.
  • Enonkunnantien ja Saparontien välisellä alueella.
  • Savijärven maassa

Koirien koulutuksessa tauko 7.10.-13.10.2023

Metsästysaikana  koirien koulutus sallittu jahtivoudin osoittamassa paikassa. Hirvestyksen jälkeen koirien koulutukseen käytössä kaikki maastot.  Metsästyslain mukaisesti rajoitukset eivät koske alle 5 kk:n ikäistä pentua.

Villisian metsästys

Villisian metsästys on sallittu seuruemetsästyksenä mies- tai koira-ajona tai kyttäysmetsästyksenä. Seuruemetsästyksessä jahdissa pitää olla mukana metsästyksen johtaja, joka on joku OMS:n hirvi- tai peurametsästyksen johtajista. Lisäksi oranssit liivit ja päähine osallistujilla.  Koiraa voi käyttää seuruejahdissa 20.8.-28.2. Villisian voi ampua sivusaaliina muun metsästyksen yhteydessä, jos lain vaatimat muut edellytykset täyttyvät.

Vieraskortit

Seuran jäsen voi ottaa mukaan metsälle vieraan hankkimalla vieraskortin. Vieraskortin hinta on 12 €/vrk tai 60 €/kk. Vierakortti maksetaan suoraan seuran tilille FI39 4500 1340 0098 64. Kuittikopiossa pitää olla isännöivän jäsenen nimi. Isäntä pitää olla mukana, jotta varmistuu, että vieras metsästää luvallisilla alueilla. Oripohjanjärven alueella sorsastaessa saa olla korkeintaan yksi vieras yhdellä isännällä. Vieraat saavat osallistua maksutta pienpeto- ja villisikajahteihin

Mettälä

Hirviporukka on rakennuttanut lahtivajan Lenkkitielle. Lahtivaja nimettiin Mettäläksi. Lahtivajan yhteydessä on kokoontumistila, joka soveltuu myös kokousten järjestämiseen. Lahtivajan käyttäjiksi ovat tervetulleita myös muut metsästysseurat. Mettälän varaukset tehdään Kari Koskisen kautta.

Hirvenmetsästyssäännöt