Jäsenyys

Jäsenyyttä voi hakea jättämällä tammikuun loppuun mennessä jäsenanomuksen johtokunnalle. Vuonna 2019 seuraan liittymismaksu on 600 € ja vuotuinen jäsenmaksu 60 €. Samanaikaisesti voi hakea maanomistajajäsenyyttä, jos omistaa itse tai perhe omistaa vähintään 10 ha seuralle vuokrattua metsästysaluetta. Maanomistajajäseniltä ei peritä liittymismaksua ja vuotuinen jäsenmaksu on 30 €. Nuorisojäseneksi voivat hakea alle 18-vuotiaat, joille nimetään jäsenistä vastuuhenkilö.

Hirviporukka

Seuran jäsenillä on mahdollisuus liittyä hirviporukkaan. Hirviä metsästetään lähinnä koirametsästyksenä. Hirviporukan jäseneltä edellytetään hirvenammuntakokeen suorittamista. Ennen kauden alkua pidetään hirvipalaveri, jossa sovitaan jahdin päälinjaukset.