Vesilintukoulutus Ti 21.3.2023 Mettälässä 17:30

Vesilintukoulutus
tiistaina 21.3.2023
kello 17:30 kahvitus ja 18:00 kurssi
Oriveden Metsästysseuran lahtivaja
Lenkkitie 22, Orivesi


Vesilintukoulutuksessa käydään läpi vesilintukantojen nykytilaa ja
kehityssuuntia, kestävää käyttöä sekä muita ajankohtaisia asioita.
Samalla pohditaan keinoja kantojen vahvistamiseksi mm.
vapaaehtoisten levähdysalueiden perustamisen avulla.
Luento-osuuden jälkeen opetellaan tekemään vesilintujen putkipesiä.
Järjestäjä tarjoaa 15 osallistujalle
rakentamansa putkipesän mukaan otettavaksi.
Kouluttajina toimivat SOTKA levähdysalue –hankkeen
lintuvesiasiantuntijat Heikki Helle / BirdLife Suomi sekä
Veli-Matti Pekkarinen / Suomen Metsästäjäliitto
Tilaisuuden järjestäjänä toimii
Suomen Metsästäjäliiton
Etelä- ja Pohjois-Hämeen piirit
TERVETULOA mukaan työhön vesilintukantojen hyväksi!